Zarządzanie serwerami

Zarówno tworzone od podstaw aplikacje internetowe jak i gotowe rozwiązania Open Source wymagają optymalnego serwera uruchomieniowego. Często nie może to być zwykły współdzielony hosting, chociażby ze względu na wydajność i brak możliwości szczegółowej konfiguracji środowiska. Naszym klientom oferujemy kompleksową usługę zarządzania serwerem dedykowanym lub wirtualnym oraz bieżące utrzymanie wdrożonych aplikacji.

  • Wybór serwera - wybór rozwiązania serwerowego o parametrach właściwych dla wdrażanego projektu (serwer dedykowany lub VPS).
  • Serwer Ubuntu / Debian - instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Ubuntu / Debian, serwera Apache lub Tomcat, bazy danych MySQL i in.
  • Konfiguracja domeny - instalacja i konfiguracja serwera Bind, delegacja domeny klienta, utworzenie subdomen i in.
  • Kopia zapasowa - cykliczne kopie bezpieczeństwa plików i bazy danych dostosowane do specyfiki wdrożonego projektu.

Poznaj szczegóły